CatalàEspañol

Contacte

938 784 910

WhatsApp

639855358

Email

rebasa@rectificadora.net

Certificacions

Experiència i professionalitat

Al seu servei desde 1985

Certificacions. Assessorament integral de les part del motor i dins l’àmbit del Rectificat. Molts anys i diferents circumstàncies ens avalen. Cada treball es diferent i comporta un estudi diferent.

La feina, ben feta

Certificacions. Política de qualitat

La direcció, defineix la política de qualitat, vegeu l’annex E del present manual, que és revisada per la Direcció en les revisions ordinàries per verificar que sigui adequada al propòsit de l’organització, que es compleixin els compromisos de millorar l’eficàcia del SGQ i que és el marc de referència per establir i revisar els objectius de la qualitat. La política de Qualitat és comunicada a tot el personal i està disponible a totes les parts interessades en el web de l’empresa, seguint les indicacions de l’apartat 6 del present manual de la qualitat.

ANNEX E: POLÍTICA DE QUALITAT

OBJECTIU:

La missió de REBASA és la SOBRE EL MON DEL RECTIFICAT DE MOTORS D’EXPLOSIÓ AMB EL SUPORT DE DIFERENTS TASQUES DELS EQUILIBRATS DINAMICS I ESTÀTICS, TREBALLS DE MANDRINAT “IN SITU”. TRANSFORMACIONS A GLP I CERTIFICATS DELS MOTORS PROVATS AL BANC DE PROVES FINS 800HP.

L’empresa té la voluntat de donar servei als seus clients i, per aconseguir-ho, vetlla contínuament pel manteniment la professionalitat dels seus operaris i seguiments dels proveïdors, assegurant així entregues ràpides dels treballs dins els paràmetres establerts.

COMPROMÍS:

 • Una constant innovació dels processos productius que assegura la millora continuada de la productivitat i, alhora, de la qualitat del producte.
 • La voluntat d’aconseguir l’estabilitat del personal per tal d’assegurar, tant el coneixement de l’empresa com l’experiència i formació adequada en el lloc de treball. Per tal d’aconseguir-ho, tots els treballadors de l’empresa tenen contracte fix i estan adequadament formats i remunerats.
 • Es procura disposar de la maquinària en condicions i adient per a la realització de les diferents tasques renovant-la quan toca.
 • S’intenta mantenir l’entorn de treball en perfectes condicions, amb la finalitat de que es treballi en les millors condicions possibles.

VALORS OPERATIUS

Recolzarem i desenvoluparem una organització que:

 • Se centri en la millora contínua.
 • Es dirigeixi a satisfer les expectatives del client i en complir els requisits legals aplicables (d’instal·lacions, de prevenció de riscos, de medi ambient i de protecció de dades).
 • Es basi en el treball en equip.
 • Es comuniqui obertament i estimuli respostes.
 • Garanteixi una adequada formació.
 • Ofereixi un ambient de treball segur.
 • Estimuli la iniciativa, innovació i la creativitat.
 • Reconegui les realitzacions individuals i d’equip.
 • Delegui la presa de decisions a tots els nivells competents.

Per aconseguir-ho fixarem els indicadors corresponents a cada un dels paràmetres mesurables als quals assignarem valors que constituiran els nostres objectius de qualitat per al període fixat. Aquests objectius de la qualitat acompanyaran com a annex a la present declaració i seran revisats conjuntament en períodes prefixats. Les relacions de la nostra Empresa, internament amb els nostres col·laboradors i externament amb subcontractistes, proveïdors i clients, seran honestes, objectives i rectes, reconeixent sempre la dignitat de la persona com a membre de l’equip. Admetem que aquests són els valors compartits dins de REBASA.

Certificat ISO

Formulari de contacte

Fes-nos la teva consulta o demana'ns proposta

Contacta i farem tot el possible per resoldre els teus dubtes i fer-te els corresponents aclariments.